Bộ lọc thô được nghiên cứu và sản xuất phù hợp với nguồn nước tại Việt Nam

Bộ lọc thô Katosui lắp kèm theo máy được các chuyên gia Nhật Bản của hãng Nihon Trim hỗ trợ nghiên cứu phù hợp với nguồn nước tại Việt Nam.