Bộ Y tế Nhật Bản công nhận lơi ích đối với sức khỏe

TRIM ION được Bộ Y Tế và Cục Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Nhật Bản công nhận lợi ích đối với sức khỏe và khuyến khích người dân sử dụng.