Chống lão hóa

Trong quá trình trao đổi chất sinh năng lượng trong tế bào, với ảnh hưởng từ thói quen xấu sinh hoạt hàng ngày, các tác nhân xấu độc hại từ môi trường cơ thể đã sinh ra gốc tự do nguy hiểm Hydroxyl radical có cấu tạo là ・OH.  Gốc tự do (free radical) –được y học hiện đại xem như là nguồn gốc của sự lão hóa và các bệnh tật. Khắc tinh của gốc tự do nguy hiểm này chính là Hydro. H2 kết hợp với gốc tự do ・OH tạo ra nước vô hại và được đào thải ra khỏi cơ thể.