Trung tâm hỗ trợ kĩ thuật và nghiên cứu về nguồn nước tại Việt Nam

Nihon Trim thành lập đại diện của hãng tại Việt Nam để thực hiện nghiên cứu nguồn nước, hỗ trỡ và xử lý các vấn đề về kĩ thuật, bảo hành cho khách hàng