Cụm phân tử nước nhỏ, tạo ra cảm giác nươc mịn khi uống, nước thẩm thấu nhanh vào các mảng tế bào

Nước TRIM ION được tạo ra bởi máy phân giải có cụm phân tử nước nhỏ, có thể thẩm thấu nhanh vào các tế bào, giúp quá trình trao đổi chất và thải độc của cơ thể diễn ra thuận lợi hơn.