Lõi lọc tinh Micro Carbon đạt tiêu chuẩn NSF, nguồn nước đầu ra đạt tiêu chuẩn JIS.

Lõi lọc tinh trong máy TRIM ION có thể lược được 13 tạp chất theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản và 3 loại tạp chất của Hiệp hội máy lọc nước Nhật Bản.