Hệ điện cực Titanium phủ Platinum khó bám bẩn và công nghệ độc quyền tự rửa điện cực.

Công nghệ độc quyền “Double Auto-Change Crossline” của hãng Nihon Trim có cơ chế liên tục đổi chiều điện cực và dòng nước, khiến điện cực khó bám bẩn, giữ cho tính năng của máy bền bỉ.