Chỉ số chống oxy hóa (ORP) cao

Nước được tạo ra qua máy TRIM ION có chỉ số ORP cao nhất trong ngành, lên tới -1500mV.