Tăng 20% khoáng chất trong nước

TRIM ION không những loại bỏ được 16 tạp chất, mà còn làm tăng 20% khoáng chất trong nước thông qua quá trình điện giải.