Cụm phân tử nước nhỏ, tạo ra cảm giác nươc mịn khi uống, nước thẩm thấu nhanh vào các mảng tế bào

Máy TRIM ION có thể tạo ra 8 loại nước với các độ pH khác nhau từ 3,5 tới 10,5, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng cho gia đình.