Tạo ra lượng Hydro lớn hòa tan trong nước, có tác dụng tích cực tới sức khỏe

TRIM ION tạo ra các vi bọt khí Hydro trong nước, giúp trung hòa gốc tự do, chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể.